Tin tức

Điều chỉnh hóa đơn viết sai khi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Đối với mỗi kế toán, ngoại trừ việc nắm chắc kiến thức chuyên môn thì kinh nghiệm thực tế trong quá trình công tác là rất quan trọng. Khi thực hiện nghiệp vụ, kế toán phải tìm hiểu rất nhiều từ cách tra cứu giấy nộp tiền thuế điện tử, các quy định khi kê khai thuế, báo cáo thuế, những lưu ý trong việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Khi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, kế toán phát hiện lỗi sai thì có phải viết hóa đơn không? Bài viết này sẽ làm rõ hơn về thắc mắc trên của kế toán về các trường hợp điều chỉnh hóa đơn viết sai.

1. Tên công ty, địa chỉ, mã số thuế trên hóa đơn chưa đúng

Cách điều chỉnh hóa đơn mua vào, bán ra viết sai như sau: Viết đúng lại theo tên đăng ký kinh doanh, hoặc viết tắt theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC đồng thời phải xuất trình hóa đơn điều chỉnh.

2. Gạch xóa khi chưa ký nhận hoặc đã ký nhận

Cách điều chỉnh đúng mà kế toán cần thực hiện: Xoá bỏ để xuất lại hoá đơn mới thay thế; lập biên bản thu hồi, xuất hoá đơn điều chỉnh.

3. Viết thiếu nội dung, không ghi rõ nội dung trên hóa đơn

Cách điều chỉnh: Kế toán lập bảng kê, hợp đồng, dịch vụ kèm theo (Dịch vụ, cung cấp nhiều hàng hoá dịch vụ) có xác nhận chữ ký của cả 2 bên.

báo cáo sử dụng hóa đơn

4. Hóa đơn được lập theo hình thức mua hàng qua điện thoại, fax, email

Cách điều chỉnh: Kế toán ghi lại đầy đủ thông tin, đóng dấu xác nhận bán hàng qua điện thoại trên phần ký nhận của người mua.

5. Trên hóa đơn ghi không đúng thuế suất GTGT

Cách xử lý tình huống này như sau:

– Nếu chưa giao cho khách hàng hóa đơn kế toán vẫn giữ đủ 03 liên thì thực hiện gạch chéo các liên, ghi nội dung xóa bỏ.

– Nếu đã giao cho khách hàng mà chưa kê khai thuế thì hai bên tiến hành lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai, xuất lại hóa đơn mới.

– Trường hợp khách hàng đã kê khai thuế thì kế toán lập lại biên bản thu hồi đề xuất hóa đơn thay thế. Đồng thời xuất hóa đơn điều chỉnh sau đó căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh để kê khai điều chỉnh lại doanh số và thuế GTGT.

6. Hóa đơn của cơ sở bỏ trốn, ngừng hoạt động.

Cách điều chỉnh: Kế toán phải chứng minh được đầu vào của hóa đơn đúng như thực tế mua bán hàng hóa, có chứng từ nhập kho, hóa đơn đầy đủ và được hạch toán đầy đủ quy định, bù trừ tính vào chi chi phí xác định thu nhập chiu thuế. Trường hợp này bạn không kê khai khấu trừ tính vào chi phí doanh nghiệp. Để biết được hóa đơn nào của cơ sở bỏ trốn, ngừng hoạt động bạn có thể tra cứu thông tin trên mạng: http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn

7. Hóa đơn xuất ra được lập 3 liên không giống nhau

Điều chỉnh: Kế toán liên hệ với đơn vị bán hàng để thu hồi hóa đơn và lập lại hóa đơn sai sót.

8. Với những hóa đơn lập ra có giá trị lớn  hơn 20 triệu thì cần điều chỉnh hóa đơn mua vào: Với những hóa đơn có giá trị  lớn hơn 20 triệu thì phải tiến hành thanh toán qua ngân hàng mới được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. 

Cách tra cứu hóa đơn điện tử xăng dầu mới nhấ 

Chủ động trước khi tới thời hạn bắt buộc sử dụng HĐĐT

9. Xử lý với những hóa đơn viết sai đã kê khai thuế

– Nếu hóa đơn viết sai thông tin phần thuế suất có thông tin tăng hay giảm thì tiến hành xuất hóa đơn điều chỉnh sau.

– Nếu hóa đơn có dấu hiệu gạch xóa phải lập biên bản thu hồi hoặc xuất hóa đơn điều chỉnh thay thế.

10. Kế toán làm mất hóa đơn đầu vào liên 2

Cách điều chỉnh: Lập biên bản ghi nhận sự việc sau đó thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Sao chụp liên 1 của hóa đơn, đồng thời tiến hành nộp phạt về hành vi làm mất hóa đơn. Kế toán căn cứ vào photo liên 1 để kê khai khấu trừ thuế.