Tin tức

Công ty cổ phần xác định thuế GTGT vào thời điểm nào?

Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng là vô cùng quan trọng bởi nó liên quan đến việc lập hóa đơn. Nếu xác định sai thời điểm thì khi quyết toán thuế, doanh nghiệp có thể bị xử phạt. Ngoài những câu hỏi thường gặp về dịch vụ hóa đơn điện tử, về chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, về hồ sơ thủ tục kê khai thuế,… thời điểm xác định thuế GTGT cũng là vấn đề nhiều kế toán thắc mắc. Bài viết này sẽ giúp giải đáp về thời điểm tính thuế giá trị gia tăng trong công ty cổ phần.

Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng trong công ty cổ phần

1. Đối với bán hàng hóa

Thời điểm xác định thuế là giá trị gia tăng thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua. Thời điểm này không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền của người mua hay chưa.

2. Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ

Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ. Hoặc cũng có thể là thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ. Thời điểm này cũng không phân biệt việc đã thu được tiền hay chưa thu được tiền của người muốn sử dụng dịch vụ hay chưa.

thuế GTGT

3. Đối với dịch vụ viễn thông

Thời điểm tính thuế giá trị gia tăng là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu về cước dịch vụ kết nối viễn thông. Căn cứ phát sinh dịch vụ này là theo hợp đồng kinh tế giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông. Thời điểm này chậm nhất không quá 2 tháng kể từ tháng phát sinh cước dịch vụ kết nối viễn thông.

4. Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch

Ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ để ghi trên hóa đơn tính tiền chính là thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch.

5. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê

Thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng là thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng. Căn cứ số tiền thu được, cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế giá trị gia tăng đầu ra phát sinh trong kỳ.

6. Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt (bao gồm cả đóng tàu)

Thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành chính là lúc phải xác định thuế giá trị gia tăng. Thời điểm này cũng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

7. Đối với hàng hóa nhập khẩu

Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Lưu ý :

– Trường hợp ứng tiền đảm bảo hợp đồng, chưa xác định doanh thu. Nhưng nếu ứng tiền từ lần 2 đối với hoạt động xây lắp và dịch vụ, doanh nghiệp cần xác định khối lượng công việc hoàn thành để xuất hóa đơn.

– Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.Vì thế, thời điểm nhận tiền ứng trước của dịch vụ, là thời điểm xác định doanh thu tính thuế giá trị gia tăng. 

Cách tra cứu hóa đơn điện tử xăng dầu mới nhấ 

Chủ động trước khi tới thời hạn bắt buộc sử dụng HĐĐT

– Đối với hàng hóa xuất khẩu, thời điểm xác định doanh thu tính thuế giá trị gia tăng là thời điểm ký tờ khai hải quan.

Những thông tin về thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng kế toán có thể tham khảo chi tiết hơn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Việc nắm rõ thời điểm tính thuế hy vọng sẽ giúp ích cho doanh nghiệp và kế toán trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.